شایعه اتحاد ایران و افغانستان :

19 سپتامبر 1963 چهل سال پیش در همین روز محمدظاهر شاه پادشاه وقت افغانستان و همسرش برای یک دیدار رسمی از ایران وارد تهران شدند . با ورود آنان شایعه تشکیل فدراسیونی از دو کشور همتاریخ، همزبان و همنژاد بر سر زبانها افتاد.
دو بلوک غرب و شرق(در آن زمان) با ایجاد این فدراسیون مخالف بودند. شوروی نگران ایجاد نا آرامی در تاجیکستان ( اصیل ترین بخش امپراتوری پارسها یا ایران زمین ) بود ، پاکستان نمی خواست بلوچها و پاتانها را از دست بدهد و ترکیه نگران نا آرامی در میان کردهایش بود و غرب ( در آن زمان عمدتا انگلستان) نگران آینده خلیج فارس . 

به نقل از http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید