خدا

(59:22) هو الله الذی لا إله إلا هو علم الغیب والشهدة هو الرحمن الرحیم. 

 [59:22]اوست خدای واحد؛ خدای دیگری در کنار او نیست. دانای نهان و آشکار. اوست بخشنده، مهربان . 

 

(59:23) هو الله الذی لا إله إلا هو الملک القدوس السلم المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحن الله عما یشرکون. 

 [59:23]اوست خدای واحد؛ خدای دیگری در کنار او نیست.  پادشاه، مقدس ترین، صلح، مؤمن ترین، مافوق، صاحب اقتدار،

 قدرتمندترین، برجسته ترین. تجلیل خدای را؛ بسیار بالاتر از آنکه شریکانی داشته باشد.

 

(59:24) هو الله الخلق البارئ المصور له الأسماء الحسنى یسبح له ما فی السموت والأرض وهو العزیز الحکیم. 

 [59:24]اوست خدای واحد؛ آفریننده، آغازکننده، طراح. زیباترین نام ها متعلق به اوست. هرچه در آسمان ها و زمین است،

 همواره به تجلیل او مشغولند. اوست قادر متعال، حکیم ترین.

 

(39:67) وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم القیمة والسموت مطویت بیمینه سبحنه وتعلى عما یشرکون.

  [39:67]آنها هرگز نمی توانند عظمت خدا را درک کنند. در روز قیامت تمامی زمین در مشت اوست. درحقیقت، (تمام) جهان در دست

 راست او جای گرفته است.* تجلیل او را؛ او بسیار بالاتر از آن است که به شرکایی نیاز داشته باشد.

 

ای مردم ایا در عظمت کسی که نام عزیزش را در محاورههای روزانه خودو یا در نیایشهایتان میخوانید عمیقا تأمل نموده اید؟ اگر مشغله های زنده گی شما را انچنان به خود جلب نموده که تاکنون از تفکرعمیق در مورد عظمت افریدگارخودغافل مانده اید، بیایید چند لحظه ای باهم، با چشمانی بینا، فکری ازاد و متمرکز، و قلبی پرازا شتیاق، در ایه هاو نشانه های خدا در جهان هستی تأمل کنیم.

(2) نشا نه های خدا

 

تفکر در خلقت اسمانها:  

   

بیایید اول به اسمان بالای سرخویش نظربیفکنیم:

 

 

 (50:6) أفلم ینظروا إلى السماء فوقهم کیف بنینها وزینها وما لها من فروج.

 (50:6) آیا آنها به آسمان بالای سرشان نگاه نکرده اند که

 ما چگونه آن را بدون هیچ نقصی بنا کردیم و آراستیم؟

 

 

 

 

            (21:16) وما خلقنا السماء والأرض وما بینهما لعبین. 

  (21:16)  ما آسمانها و زمین و آنچه را میان

              آنهاست، برای سرگرمی نیافریدیم.

 

 

کهکشانی که ما در ان قرار داریم موسوم به کهکشان راه شیری است.  بر طبق تحقیقات اخیر، این کهکشان دارای قریب به400 ملیاردستاره و وزنی معادل 700 ملیارد تا 1000 ملیارد توده خورشیدی است (منبع). کهکشان راه شیری حدود 100میلیون سال نوری عرض دارد.  برای تجسم بزرگی این کهکشان بیایید سرعت نوررا درنظربگیریم. نوربا سرعتی معادل 300 هزارکیلومتردرهرثانیه حرکت میکند. مسافتی که نوردریک سال (درخلاء) طی میکند معادل 9.46 x 10^17 سانتی متریا9,460,000,000,000  کیلومتراست.  نزدیکترین ستاره به زمین، بعد ازخورشید، قریب به 4.3 سال نوری فاصله دارد. منظومه شمسی که زمین دران واقع است درمحدوده اخرکهکشان راه شیری قراردارد.  ازانسوی کهکشان ما حتی کره زمین دیگرقابل رؤیت نیست. اسمان ما شامل ملیاردها کهکشان که هرکدام دارای ملیاردها ستارگان بسیاربزرگترازکره زمین است. دورترین ستاره ای که در اسمان ما تاکنون دیده شده است نزدیک 18 ملیارد سال نوری از زمین فاصله دارد(منبع). این ابعاد اسمانی ما را به تفکردر موردعظمت خالق هستی و ضعف و ناتوانی نوع بشرو خردی و کوچکی زمینی که دران زنده گی میکند وامیدارد.

ازکهکشانهای پهناورتاکوچکترین ذرات عالم هستی همگی تحت کنترل دقیق و منظم خدای دانا و تواناست. به  عظمت این حقیقت وقتی میتوان بطورعمیق پی برد که در حرکت های همزمان و محاسبه شده اجسام بی شمارهستی بیاندیشم.  برای مثال تصور کنید که فردی میخواهد 3 عدد توپ کوچک را در هوا نگه دارد.  با کمی تمیرین اینکار برای او برای زمانی محدود میسر خواهد شد.  حال بیا یید تعداد توپ ها را از 3 به 5 عدد افزایش دهیم.  برای اینکه ان فرد بتواند 5 توپ را حتی برای چند لحظه در هوا نگاهدارد نیاز به تمرین بسیاری دارد.  حال اگر تعداد توپ ها را از 5 به 20 توپ اضافه کنیم دیگر هیچ بشری قادر نخواهد بود که این توپها راهمزمان در هوا در مداری نگه دارد. اما خدای بزرگ  هزاران میلیار کهکشان را که هرکدام ملیاردها ستاره دارند درمدارهایی معین شده و دقیق همزمان حرکت میدهد. عظمت نگاهداری این مجموعه غیرقابل تصور و غیرقابل شمارش با علوم بشری بقدری است که خدای متعال در قران کریم به مواضع و طرز قرار گرفتن ستارهها  قسم یاد میکند:  

(56:75) فلا أقسم بموقع النجوم
 (56:76) وإنه لقسم لو تعلمون عظیم.
 (56:75) قسم می خورم به طرز قرار گرفتن ستارگان.
 (56:76) این سوگندی است عظیم، اگر فقط می دانستید.

 [56:75] I swear by the positions of the stars.

[56:76]  This is an oath, if you only knew, that is awesome.

 

ایا با تفکردر عظمت و قدرت خدای اسمانها و زمین یک فرد مومن و مو حد میتواند بر خلاف نصح صریح قران نام افرادی خاکی مانند محمد، علی، فا طمه، حسین، ویا عیسی و مریم را در کنار نام الله در مکانهای عبادت بیاورد؟

[72:18] وان المسجد لله فلا تدعوا مع الله احدا
[72:18] مکان های عبادت متعلق به خداست؛ در کنار خدا احدی را نخوانید.


[72:18] The places of worship belong to GOD;

do not call on anyone else beside GOD.
 

ای مردم چرا به فرامین خدای مهربان در قران مجید توجه نمیکنید و حرمت نا م مقدس او را در مساجد نگاه نمیدارید.  درمساجد وعبادتگاههای توحیدی فقط باید نام مقدس خدا اورده شود و مومنین فقط با ید به او توسل و تمسک کنند و خواسته ها و نیازهای خود را فقط از او بخواهند. ایا سزاوار است که نام یک بشر خاکی، که زمینی که در ان زیسته است در مقابل هزاران ملیارد کهکشانها حتی بشمار نمیرود، در کنار نام مقدس خدای اسمانها و زمین قرار گیرد؟     

/ 0 نظر / 14 بازدید