پندگویان ِ رؤیایی

 
در شمار ِ آن کاهنان و کشیشان مباش
که شیب ِ تند و ستیغ ِ پر خار ِ بهشت را به من بنمایی
و خود چون رندان ِ لاابالی
در راه ِ پر گل و ریحان ِ عیش بخرامی
و هیچ پروای ِ خویشت نباشد. 
  
ویلیام شکسپیر
/ 0 نظر / 12 بازدید