قدری تامل و تعقل ...

کسی به پیامبر (ص) عرض کرد که من در معاملات همواره مغبون هستم ، هرکس که مکر را با عقلش توام میکند مرا در خرید و فروش انگاری سحر و جادو می نماید.
پیامبر فرمود : در معامله ای که از فریبکاری در آن میترسی سه روز مهلت بر هم زدن آن را بخواه، که با فرصت و آرامش، کار را انجام دادن شیوه حق تعالی است و با تعجیل انجام دادن از شیطان.
پیش سگ اگر یک لقمه بیاندازی او ابتدا بو میکند سپس می خورد، او با بینی بو می کند ما با عقل و خرد خویش بد و خوب را تشخیص می دهیم. شیوه ی تامل و تعقل شیوه ای خدایی است . خداوند رحمن زمین و زمان را در شش روز آفرید در حالی که می توانست با گفتن یک ((کن)) در یک لحظه آن آفرینش را انجام دهد . یا اینکه خداوند آدمی را اندک اندک به چهل سالگی و تکامل می رساند و در آن بارگاه که عیسی (ع) به سرعت و در یک لحظه بنده ای از مرگ نجات میداد آیا خدای عیسی (ع) نمیتواند بدون تامل مردم بساری را خلق کند؟
اگر قدری بیاندیشیم در زندگی روزمره خود قبل از هر کاری ابتدا باید تامل ، درنگ و طمانینه داشته باشیم قضایا را با عقل بسنجیم ، مشورت کنیم و سپس عمل نمائیم تا کمتر دچار خسران و پشیمانی شویم. در زندگی باید همچون یک شطرنج باز باشیم . همه جوانب را بسنجیم . بعد حرکت کنیم تا خدای نکرده کیش و یا کیش و مات نشویم.

/ 1 نظر / 21 بازدید
ارزو

كاش هميشه اين توفيقا بدست بياريم