عشق يعنی .........

جمعه 3 فروردین ماه سال 1386عشق یعنی ...

11_10_2.gif

عشق یعنی
من / عشق
پاک                  یعنی
سرزمین                               لحظه
یعنی                                          بیداد
عشق                                                      من
باختن                                                             عشق
جان                                                                          یعنی
زندگی                                                                               لیلی و
قمار                                                                                        مجنون
در                                        عشق یعنی ...                                      شدن
ساختن                                                                                        عشق
دل                                                                                      یعنی
کلبه                                                                              وامق و
یعنی                                                                      عذرا
عشق                                                              شدن
من                                                   عشق
فردای                                       یعنی
کودک                          مسجد
یعنی               الاقصی
عشق /  من
 
عشق                                           آمیختن                                            افروختن
یعنی                                  به هم          عشق                                  سوختن
چشمهای                        یکجا                    یعنی                          کردن
پر ز                   و غم                            دردهای                گریه
خون/ درد                                                    بیشمار
 
عشق                                     من
یعنی                             الاسرار
کلبه                    مخزن
اسرار     یعنی

pflow1380bs.gif 11_10_1.gif pflow1380bs.gif

از وبلاگ زیبای

pflow1380bs.gif......................از همه چیز و همه جا..........................pflow1380bs.gif

 pflow1380bs.gifpflow1380bs.gif  pflow1380bs.gif  pflow1380bs.gif  pflow1380bs.gif  pflow1380bs.gif   pflow1380bs.gif   pflow1380bs.gif  pflow1380bs.gif  pflow1380bs.gif  pflow1380bs.gif  pflow1380bs.gifpflow1380bs.gif


/ 0 نظر / 12 بازدید