تجارت متقابل و انواع آن

 

1-معامله تهاتری (پایاپای)

شکلی از تجارت متقابل است که در آن مبادله مستقیم کالاها و خدمات درازاء کالاها و خدمات دیگر میان دو طرف و بدون مبادله پول صورت میگیرد.

 

2-خرید متقابل

شکلی از تجارت متقابل است که در آن صادر کننده کالاها یا خدمات به یک کشور متقابلا کالاها یا خدماتی را از همان کشور خریداری مینماید این خرید شامل دو معامله مستقل است:قرارداد اول(در خرید متقابل)مانند قراردادهای معمولی فروش بین المللی است که طبق آن فروشنده کالا را ه خریدار تحویل میدهد و بهای آن را نقدا به یک ارز مورد توافق دریافت میدارد.

قرار داد دوم مربوط به الزام فروشنده اولیه به خرید از کشور دیگر است که معمولا کمی وسیعتر و پیچیده تر خواهد بود.

 

3-معامله جبرانی

شکلی از تجارت متقابل خواهدبود که در آن وارد کننده تمام یا بخشی از قیمت کالای خریداری شده را به شکل کالا به صادر کننده پرداخت می کند.

 

4- معامله بای بک

این معامله شکل دیگری از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات ماشین آلات،تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیر مستقیم این تسهیلات به فروشنده صورت می گیرد .اصولا این قرارداد شبیه سرمایه گذاری خارجی بوده و نوعی انتقال تکنولوژی محسوب میگردد.

 

5-معامله افست

شکلی ازتجارت متقابل است که درآن صادر کننده تجهیزات (غالبا هواپیمایی ونظامی)تعهد مینماید که قطعات ورد استفاده در این تجهیزات یا محصولات دیگر را ازکشور وارد کننده خریداری نموده یا موجبات خریداری آنها را فراهم سازد.

در این شکل نیز شرط د تعهدی ضکن تعهد اصلی(مبنی بر تعهد خرید)واقع شده است.

 

6- مبادله انتقالی

مبادله انتقالی انتقال مازاد در حسابهای تجاری مربوط به موافقتنامه های تهاتری دو جانبه است که از طرف بستانکار این حسابها به شخص ثالث در ازاء دریافت ارز معتبر صورت میگیرد این معامله مبادله کالایی نبوده بلکه یک معامله ارزی است دلال این مبادله پس از انجام  سلسله عملیات پیچیده کالا را در مقابل ارز معتبر به فروش رسانده و پس از کسر حق العمل خود باقیمانده را به طرف بستانکار تحویل می دهد.

/ 0 نظر / 22 بازدید