زبان پهلوی در گوشه ایی از ایران هنوز زنده است

روستا از یک سو به کوهی صخره ایی تکیه داده و از سویی دیگر به دیوار ستبر یزدگرد و قلعه عظیم ساسانی محدود می گردد جمعیت آن فقط 450 نفر بوده و فقط این افراد در میان آن همه روستا می توانند به زبان کهن سخن گویند واین موضوع بر شگفتگی ذهن می افزاید.
از فراز کوه بلند صخره ایی آنجا که مقبره بابا یادگار نام دارد و در میان انبوهی از درختان سرو چند هزار ساله چشمه ایی خروشان و ذلال به سمت روستا جاریست و آنجا به هر ایرانی میهن دوستی احساسی عجیب همراه با دلتنگی از این کهن تاریخ دست می دهد.
بیایید و ببینید..........

و آنجا زرده نام دارد...

 

برای دیدن عکس های دیگر در اندازه بزرگتر به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

نمایی بیرونی زرده

 

 

نمای درونی زرده

 

نمایی دیگر از زرده

 

چشمه جاری در زرده

 

مقبره بابا یادگار

/ 0 نظر / 8 بازدید