علی مرتضی

منـــگر به هـر گدایــی                   که تو خاص از آن مایی    به شکن سبوی خوبان                  که تو یوسف جــمالی مفروش خویش ارزان                    که تو بــس گرانبــهایی     چو مسیـح دم روان کن                 که تو نیز از آن هوایی به عصا  شــکاف دریا                    که تو موســی زمانــی     به صف انــــــدر آی تنها                 که سفنــدیار وقــــتی بدران قبای مـــــــه را                    که ز نـــــــور مصطفایی      در خیـــــــبر است برکن                که علــــــی مرتضایی                                                                                                                               مولانا

/ 1 نظر / 10 بازدید
زهرا

سلام وبلاگ زیبایی دارین خوشحال میشم به وبلاگ من هم سر بزنین موفق باشین در پناه حق