سه چیزو دوست دارم....

تو این دونیا سه چیز رو دوست دارم

 

.........................خورشید را برای روزهایم

..................................................ماه را برای شبهایم

 

......................................................وتورا برای همیشه

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
زینو

مایل به تبادل لینک هستی ؟