(عشق حقیقی)(عاشق واقعی)(عشق یعنی پرستش)(معشوق خداوند)(عاشق علی ع)

 پر شد از عشق علی اعضای من

                                               هو حق وحق   هو علی مولای من  
هوحق وحق هو  علی مولای من

                                           علی علی مولای من علی مولای من

ای به سر زلف تو سودای من                  از غم هجران تو غوغای من

لعل لبت شهد مصفای من                    عشق تو بگرفته سرا پای من

من شده تو،قامت برجای من                  من شده تو،قامت برجای من

هوحق وحق   هو  علی مولای من      هوحق وحق هو علی مولای من

پر شد از عشق علی اعضای من        پر شد از عشق علی اعضای من

گر چه بسی رنج غمت خورده ام                جام پیاپی ز بلا خورده ام

سوخته جانم اگر افسرده ام                   زنده دلم گر چه ز غم مرده ام

چون لب تو هست مسیحای من          چون لب تو هست مسیحای من

هوحق وحق   هو علی مولای من       هوحق وحق هو علی مولای من

پر شد از عشق علی اعضای من        پر شد از عشق علی اعضای من

                            علی مولای من   علی علی مولای من

شیفته ی حضرت مولاستم                     عاشق دیدار دل اراستم

رهرو این وادیه بالاستم                      از همه بگذشته تو را خواستم

نیست به غیر از تو تمنای من              نیست به غیر از تو تمنای من

هوحق وحق     هو علی مولای من      هوحق وحق هو علی مولای من

پر شد از عشق علی اعضای من        پر شد از عشق علی اعضای من

 هوحق وحق  علی مولای من هوحق وحق هو

                                               علی علی مولای من  علی مولای من                

/ 0 نظر / 46 بازدید