ایجاد مملکت سعودی :

عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعود


    عبدالعزیز در جوانی با خانواده خود براثر فشار الرشید که زادگاه آنان ریاض در منطقه نجد را متصرف شده بود به کویت رفته بود که در دسامبر سال 1901 در 21 سالگی با نیرویی که از چهل و چند نفر بیشتر نبود به قصد پس گرفتن ریاض عازم نجد شد و اوایل 1902 ریاض را تصرف کرد و سپس به کوتاه کردن دست الرشید از نقاط دیگر پرداخت. تا سال 1904 همه نجد را برغم حمایت نظامی عثمانی از الرشید تصرف کرد و با مرگ الرشید در سال 1906 راه در برابر عبدالعزیز باز شد و به تدریج سایر مناطق تحت سلطه عوامل الرشید را گرفت و در سال 1913 حصاء راهم بر قلمرو خود افزود و به ساحل خلیج فارس رسید. دولت انگلستان که سرگرم عقب راندن عثمانی از سرزمین های عربی و مسلط شدن بر انها بود در سال 1916 ( اواسط جنگ جهانی اول ) نجد و حصا ء را به عنوان قلمرو عبدالعزیز برسمیت شناخت . عبدالعزیز در سال 1925 از اختلاف شریف مکه با دولت انگلستان استفاده کرد و حجاز را هم بر قلمرو خود افزود و خود را سلطان نجد و حجاز اعلام داشت و انگلستان طبق عهدنامه سال 1927 جده استقلال قلمرو او را برسمیت شناخت . ولی تاریخ اعلام رسمی تاسیس کشور سعودی 23 سپتامبر 1932 است . عبدالعزیز که در سال 1880 به دنیا آمده بود بسال 1953 در گذشت . سلطنت بر کشور سعودی در خانواده السعود موروثی است .
    کشور سعودی که در ایران عربستان خوانده می شود دارای2 میلیون و 250 هزار کیلومتر مربع وسعت و طبق آمار رسمی سال 2001 بیست و یک میلیون و 400 هزار تن سکنه دارد و از لحاظ صدور نفت ، مقام اول را در جهان داراست .

/ 0 نظر / 33 بازدید