غزلیاتی از حافظ


ستاره های زیبا و چشمک زن چا در شب هر کدام بهترین و صدیقترین صندوقچه ای برای  اسرار نهانی قصه های زندگی من در اسمان ابی و بیکران هستند    
 

 

 دردم از یار است و درمان نیز هم 
                                             دل فدای او شد و جان نیز هم   

           اینکه میگویند ان خوشتر ز حسن  
                                             یار ما این دارد و ان نیزهم  
                                                         
            یاد باد ان کو به قصد خون ما   
                                             عهد را بشکست و پیمان نیز هم

            دوستان در پرده می گویم سخن  
                                             گفته خواهد شد به دستان نیز هم

           چون سر امد دولت شبهای وصل  
                                              بگذرد ایام هجران نیز هم

           هر دو عالم یک فروغ روی اوست 
                                              گفتمت پیدا و پنهان نیز هم  

            اعتمادی نیست در کار جهان   
                                              بلکه برگردون گردان نیز هم

           عاشق از قاضی نترسد می بیار 
                                              بلکه از یرغوی دیوان نیزهم

           محتسب داند که حافظ عاشق است 
                                              واصف ملک سلیمان نیز هم

 هر چه عصر مادیات و تکنو لوژی پیشرفته و رشد می کند به همان اندازه عشق و انسانیت وعاطفه ها ضعیفترمی گردد ودر حال نابودی است تا به حدی که به عینه تماشاگر این فاجعه ی عظیم هسیتم و اتش بی مهری ها دامنگیر تمام بشریت شد ه است وما انسانها همچنان در خواب غفلت و بی توجهی بر این امر مهم مسرانه به اشتباهات خود ادامه می دهیم در زمانهای نه چندان دور عشق و محبت صداقت در میان ما انسانها تقریبا حرف اول زندگی را می زد و تمام انسانها برای نزدیک شدن به یکدیگر در سدد بودند که مبادا اشتباهی از جانب انها رخ دهد تا بلکه این فریضه ی الهی در میان انسانها زیر سئوال رود .در ان زمان عشقها واقعی و حرفها از روی صداقت ومهر و محبت بود نه مانند این دوره برای مادیات و غیره و غیره امروزه انسان به هزاران دوز و کلک متوسل می شود تا بلکه به اهداف پلید و شوم خود به هر طریقی که شده  برسند حتی در راه رسیدن به این امیال پوچ و فریبنده ی خود از زیباترین هدیه ی الهی سوء استفاده های بیرحمانه ای را می کنند و در این میان کبوتر پاک و معصوم عشق را قربانی افکار شیطانی خودشان می سازند وبا این عمل زشت بذر بی اعتمادی و دشمنی با عشق و محبت و...را در دلهای پاکی که هنوز به این نعمت خداوندی پایبند هستند می پاشند و زمین قلبهای پاک را با این عمل بیرحمانه  و زشتشان را تبدیل به علفزارهای بی اعتمادی و بی مهری و ریا ، ویا این زمین حاصل خیر رابه بیایانهایی که از لاشه های حیوانات کرکس خو و وحشی مبدل می سازند با جرات می توانم ادعا کنم که با این روش و مرامی که اینگونه انسانهادر پیش گرفته اند طولی نخواهد کشید در میان  جوامع بشریت ازدواج به صورتی که خداوند عالمیان در میان مخلوقاتش در هر فرقه و ائین ومذهبی که قرار داده است بتدریج از میان رخت بر بربسته وبسوی نابود ی و فنا می رود و انسانها همانند حیوانات از روی  غریضه نه (عشق )با هم در می امیزند تا بلکه ارضای  نفس کنند و شاید هم حفظ بقا! البته صد برابر خطرناکتر و بیرحمتر از حیوانات،زیرا که ایشان دارای عقل وشعوری هستند که اینگونه پرورشش داده اند و بدبختانه به این نوع زندگی هم افتخار می کنند وفاجعه انگیزتر این است که اینگونه افکار را هم عین تمدن و فرهنگی بسیا ر پسندیده بشمار می اورند و احیانا اگر هم کسی با انها مخالفتی کند  به ایشان القابی از قبیل امل و کوته فکر و نادان و بی فرهنگ و ... را می دهند .امروزه همه ی ما شاهد از بین رفتن عشق و علفت و صداقت و ارامش وامنیت در زندگیهای کنونی این عصر  به اصطلاح متمدن هستیم با چشم دل کاملا مرگ عشق را می بینیم  اما افسوس که همگان در خواب خرگوشی فرو رفته ایم و جالبتر از همه این است که در غیاب عشق از دست رفته همانند حیوانات به دنبال مادیات همانا جا و مکان و خورد و خوراک و جنس مخالف ،همچنان  صبح تا شب دوان و حیران به هر سویی می دویم دست اخر که پاسی از شب گذشته باز همانند حیوانات خسته و بی رمق در مسکنی که درونش قبرستان عشق و مهر و محبت وصداقت و پاکی و یکرنگی همه یکجا در انجا مدفون گشته سر را بر بالینی از یخ و تشکی از فولاد بی مهری و روکشی از دروغ و نفاق می گذاریم تا بلکه باز فردایی همانند دیروزمان را مشق و دیکته کنیم! و اما بیچاره ما انسانها که نامش را اشرف مخلوقات نهادنند افسوس!!!!!!!!!!!

                                    (بخدا عاشقی همچون علی(ع)نتوان یافت)

/ 0 نظر / 17 بازدید